ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน ลำปาง)
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน นางสุพรรษา ฟุ้งเฟื่อง 053272740 ต่อ 555 มือถือ 0821838488

ห้องพัก และ ห้องประชุม

หน่วยงานร่วมจัด

แผนที่