ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ภาษาไทย Einglish
A- A A+
google ศอ.1
Up

คู่มือการใช้งานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

คู่มือการใช้งานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
File Size:
19.08 MB
Date:
07 ตุลาคม 2562
Downloads:
0 x
Notes

วิธีการใช้งาน (User Manual)
สำหรับการใช้งานผ่านเว็บไซท์ GDX, ผู้ใช้งานโปรแกรม GovAMI

1.การใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
การใช้งานในลักษณะนี้เหมาะกับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับงานบริการที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบกลางของ สพร. ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐตามสิทธิที่ตนได้รับทันที

   - วิดีทัศน์สาธิตวิธีใช้งาน
   - คู่มือผู้ใช้งาน(User) https://gdx.dga.or.th/Uploads/DataDocExchCenter_UserManual_21062018.pdf
   - คู่มือผู้ดูแลระบบหน่วยงาน(Admin) https://gdx.dga.or.th/Uploads/DataDocExchCenter_OrdAdminManual_21062018.pdf
   - คู่มือการตรวจสอบสิทธินิติบุคคล[คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร]
   - คู่มือการสมัคร OpenID https://gdx.dga.or.th/Uploads/OpenID_V2_UserManual_27062018.pdf
   - คู่มือตรวจสอบสิทธินิติบุคคล.pdf
2.การใช้งานข้อมูลบุคคล Linkage ร่วมกับโปรแกรม GovAMI โดยใช้สิทธิประชาชน
หน่วยงานสามารถเรียกดูข้อมูลประชาชนที่มารับบริการได้ โดยใช้งานร่วมกับบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

   - คู่มือการใช้งานการเรียกดูข้อมูลบุคคลด้วยสิทธิประชาชน(ผู้รับบริการ)
     แบบใช้บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการ [คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร]
หมายเหตุ เปิดให้ใช้งาน 11 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป

GDX_Usermanual2card.pdf

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3vk95f5rbi2f1ccv0/3-user-manual

 
 
 
Powered by Phoca Download